Βρισκόμαστε στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, στο 1ο Δημ. Σχ. Νεάπολης και η τάξη με την οποία δημιουργήθηκε αυτό το πρόγραμμα είναι η Στ΄ του σχολείου. Αποτελείται από 25 μαθητές και μαθήτριες.
Η δασκάλα της τάξης
Μπούσια Ελένη